UZVEDĪBAS NOSLIECES DARĪJUMOS AR AKCIJĀM

UZVEDĪBAS NOSLIECES DARĪJUMOS AR AKCIJĀM


VISAS SAVAS 30 GADU ILGĀS KARJERAS LAIKĀ,
strādājot ar akci­jām, esmu pētījis uzvedības finanses. Ar uzvedības ekonomiku iepazinos, izlasot Deivida Dremana grāmatu Contrarian Investment Strategy: The Psychology of Stock-Market Success.
Dremans būtībā nemaz nav ekono­mists, bet viņš ir eleganti aprakstījis dažādu prāta noslieču un automātisko reakciju ietekmi uz tirgu.

Veiksmīgi aktīvu pārvaldnieki jau sen akciju tirgū izmanto pārspīlētas emocionālās reakcijas un loģiskas kļū­das. Cilvēki ne vienmēr rīkojas racio­nāli, un tas dod labumu investoriem. Aprakstīšu trīs izplatītākās biheiviorā­lās jeb uzvedības dīvainības, ko cenšos izmantot.

Pirmā un lielākā ir mentālie enkuri. Kad cilvēki pirmoreiz izdzird kādu in­formāciju vai viedokli, kas pēc tam tiek atkārtots atkal un atkal, tas kļūst par en­kuru viņu smadzenēs. Piemēram, new normal (biznesa termins, kas raksturo ekonomiskos apstākļus pēc 2007.-2012. gada finanšu krīzes) un pieņēmums, ka IKP nākotnē pieaugs par anēmiskiem diviem procentiem. Cilvēkos šis drū­mais uzskats ir dziļi iesakņojies.

Paļaušanās uz jaunumiem pārlieci­na investorus, ka jaunā informācija ir svarīgāka par veco. Dažkārt tā ir, bet ne vienmēr. Investoriem ir tenden­ce tirgus atdeves ekspektācijas balstīt uz nesenākajiem ienākumiem vai zau­dējumiem. stock-marketKad tirgus sasniedz pieau­gumu 20% gadā, viņi iztēlojas milzu naudas kaudzes; kad tirgus gada laikā piedzīvo kritumu par 20%, viņi sagai­da nepārtrauktus zaudējumus. Daudz racionālāka pieeja ir atskatīties atpakaļ, cik tālu vien iespējams, par pamatu iz­mantojot vidējos rādītājus ilgtermiņā.

Kad cilvēkus bombardē pārāk liels informācijas apjoms, viņi savā prātā izvēlas īsceļus, dabiski paļaujoties uz visvieglāk pieejamo informāciju. Kāda ir iespējamība, ka koledžas students kopmītnes istabā izveidos uzņēmumu un kļūs par miljardieri? Daudzi uz­reiz iedomājas par Bilu Geitsu, Marku Cukerbergu un Maiklu Dellu, tādē­jādi ievērojami pārvērtējot veiksmes iespējamību. Neapzināti lielāku uzsva­ru liekam uz šādiem atsevišķiem gadī­jumiem, kaut arī ir daudz vairāk kop­mītņu uzņēmēju, kuru bizness aizgājis pa burbuli. Arī man tīkamākās akcijas izvērtēt palīdz noslieces uzvedībā. Šā gada sākumā iegādājos spēļu uz­ņēmumu Bally Technologies (BYI, 62). Tā videospēļu automātus pārdod visā pasaulē. Tomēr kopš lielās recesijas spēļu industrijai nav klājies viegli, ienākumi ir samazinājušies. Investori prātā izveido enkuru ar šo slikto prog­nozi. Manā skatījumā šīs grūtības ir īs­termiņa. Akcijas tirgo par cenu, kas tikai 12 reižu pārsniedz nākamā gada ieņēmumu prognozi.

Man patīk arī Mitcham Industries (MIND, 13), kas ražo seismiskās ierīces, lai palīdzētu naftas un gāzes uzņēmu­miem atrast jaunas vietas urbumiem. Vieglāk atrodamās vietas apkārt ze­meslodei jau ir apgūtas, bet Mitcham ir apņēmušies gūt labumu no jaunat­klātajām vietām. Diemžēl Ziemeļame­rikas uzņēmumi pašlaik liek uzsvaru uz ražošanu, bet norises Latīņameri­kā liek Mitcham cipariem slīdēt lejup. Manuprāt, investoru koncentrēšanās uz nesenajiem sliktajiem rezultātiem ir paļaušanās uz jaunumiem pazīme. Akcijas tiek tirgotas par bilances vēr­tību un nodrošina pietiekamu brīvās naudas plūsmu.

Vēl viens uzvedības darījums ir naudas pārvadājumu eksperts Western Union (WU, 16). Tas ir stāsts par pieejamības heiristiku. Amerikāņiem, kas pārskaita naudu, izmantojot viedtālruņus, Western Union šķiet kā pagātnes relikts. Daudzi uzskata, ka uzņēmuma pakalpojumi ir novecojuši. Bet viņi neizprot, ka liela Western Union biznesa daļa notiek ārzemēs, īpaši strauji progresējošos tirgos Meksikā un Indijā. Šajos augošajos reģionos viedtālruņi nav plaši izplatīti un finanšu aizsardzība bieži vien ir apšaubāma. Drošiem naudas pārvedu­miem ir liela vērtība. Western Union pārdod par cenu, kas ir 11 reižu lielāka par iepriekšējā gada peļņu. Lielisks darījums, ņemot vērā uzņēmuma izaugsmes potenciālu pasaulē.

LOGO
Avots

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *