Mobilo telefonu tirgus

Xiaomi

Pirms četriem gadiem dibināto viedtālruņu zīmolu Lei Dzjuņs nosauca par Xiaomi, kas mandarīnu dialektā nozīmē – sīks rīsa graudiņš. Šajā neilgajā laika posmā tas izpelnījies ievērojamu popularitāti – paši talruņi un it sevišķi to cena, kas pastāvīgi sarūk, vēja ātrumā iekaroja Āzijas plašo mobilo tālruņu tirgu. Līdz ar to Xiaomi pašlaik atrodas līderpozī­cijās visā pasaulē notiekošajās pārmaiņās, kas jaudīgas digitālās saziņas ierīces padara pieeja­mas miljardiem cilvēku. Laikā, kad internēta kompānijas un dažādas lietotnes ir ļoti populā­ras pasaules finanšu aprindās, lai sadalītu tādas jomas kā tirdzniecība un izklaide, šī ir ierī­ce, kas piedāvā strauju izaugsmi.

Par Lei nopelniem, veicinot viedtālruņu popularitātes palieli­nāšanos, viņam piešķīra titulu Gada uzņēmējs. Kaut ari uz Ķīnu orientētajai kompāni­jai Āiaomi tagad jāpaplašinās ASV vai Eiropā, Āzija viena pati šajā jomā ir vadošajās pozīcijās. Pēc tirgus izpētes firmas IDC prognozēm, šajā gadā Āzijas un Klusā okeāna reģionā, neskaitot Japānu, tiks pārdota vairāk nekā puse no pasau­lē kopumā realizētajiem 1,5 miljardiem viedtāl- ruņu. Pagājušā gada trešajā ceturksnīXiaomi pacēlās uz trešo vietu pasaulē, atpaliekot tikai no Samsung un Apple. Ķīnā, pasaules lielāka­jā tirgū, Xiaomi apsteidz Apple un ieņem pirmo vietu.

Ar pagājušajā gadā prognozētajiem 60 miljoniem pārdoto ierīču, kas ir divreiz vairāk nekā 2013. gadā, tā trešajā ceturksni ir apstei­gusi ari savus vecākos un lielākos ķiniešu kon­kurentus – pasaules lielāko datoru ražotāju Lenovo un Huawei Technologies, kas pašlaik ir viens no lielākajiem sakaru iekārtu piegādātā­jiem. Xiaomi pārdošanas apjoms 2014. gada pir­majā pusgadā bija 5,5 miljardi dolāru, pārsnie­dzot visā 2013. gadā iespēto, kad, pēc Wall Street Journal rīcībā esošās informācijas, tas bija 566 miljoni dolāru.

«Ja es pirms četriem gadiem teiktu, ka no­darbošos ar kaut ko tādu, man neviens neticē­tu,» Lei saka, sēžot pie apspriežu galda 15. stāvā vienā no divām Xiaomi īrētajām biroju ēkām augsto tehnoloģiju rajonā Pekinas rietumos. Aiz viņa biroja durvīm nav lieliem uzņēmumiem raksturīgā iekārtojuma: desmitiem zinātniskās pētniecības speciālistu, kas saspiesti mazās kabīnītēs starp aparatūras grēdām, ģērbušies tā, it kā vēl mācītos koledžā. Starp šiem entuziastiem nav ne miņas no krāsainās Mi Bunny plīša figū­ru ģimenes, ko Xiaomi aizrautīgie lietotāji mē­nesī izpērk tūkstošiem. Lai arī Lei, kurš decembrī kļuva 45 gadus vecs, izskatās gana stilīgi, viņš ir īsts pedants.

Pēc aprēķiniem, viņš ir astotais bagā­tākais cilvēks Ķīnā; viņa īpašumu vērtība ir 9,9 miljardi dolāru. Lei stāsta, ka strādā 100 stundu nedēļā, kaut arī mājās viņu gaida sieva un divi bērni. Uz fotografēšanos uzņēmējs iero­das uzcirties, taču Lei tehniskā orientācija nav daudz mainījusies kopš tā laika, kad viņš, Silīci­ja ielejas iedvesmots, apguva datorzinātnes Vu- haņas universitātē. Atšķirībā no plaši pazīstamā Alibaba vadītāja Džeka Ma viņš nerunā svešva­lodās un reti izbrauc no Ķīnas. Kaut arī par Lei pirmoreiz rakstīja jau 2012. gadā, viņa vārds un pat viņa populārās kompānijas nosaukums lielākajai daļai rietumnieku varētu būt nezināms.

Taču Ķīnā viņš jau ir leģenda un nekautrē­jas slavēt savu uzņēmumu Xiaomi. Lūgts ap­rakstīt kompānijas mērķus, Lei izvēlas augstus izteicienus no japāņu multiplikācijas filmām. «Mūsu ceļš ir zvaigžņu okeāns,» viņš saka. «Tas mūs raksturo. Mēs nedomājam par sīkām, nie­cīgām lietām.» Uzņēmējs ir izvēlējies gudru pozīciju – nacionālais peramais zēns pasau­les tālruņu tirgū, kas piedāvā labu vietējo pro­dukciju par saprātīgu cenu. Xiaomi sērijveida tālruņi tiek pārdoti par dažiem simtiem do­lāru, kas ir mazāk nekā puse no jauna iPhone cenas Ķīnā. Tomēr tie nav sliktāki par lielo zīmolu ražojumiem, kuros arī izmantota Android operētājsistēma.

Pēc tirgus izpētes kompānijas Kantar datiem, Lei ierīces vidējās izmaksas samazina ātrāk nekā citi ražotāji. Viņš to panāk ar interneta iz­platīšanas metodi – Xiaomi samazina mobilā tālruņa cenu par vismaz 10%, pārdodot tos tikai tiešsaistē un ietaupot uz izmaksu rēķina mazumtirgotājiem un starpniekiem. Lei piedāvā­jumam saviem uzticīgajiem pircējiem, kas uz­rodas līdz ar jaunu produktu parādīšanos tirgū, piemīt stils, kas atsauc atmiņā Stīvu Džobsu; viņš tam pievieno mazliet patriotisma. «Mans mērķis ir padarīt Xiaomi par Ķīnas nacionālo zīmolu, iespaidot visu Ķīnas ekonomiku un dot labumu ikvienam pasaules iedzīvotājam,» at­klāj Lei.

Xiaomi produkcija tiek uzlabota, ņemot vērā lietotāju ieteikumus, un tās pārdošana tiek sti­mulēta ar sociālo mediju palīdzību, izmantojot tādus mārketinga paņēmienus kā izpārdošanas akcijas. Šāda pieeja palīdzēja Xiaomi 2013. gadā pārdot 100 000 tālruņu 90 sekunžu laikā. Pagā­jušā gada 11. novembri tā pārdeva vairāk nekā miljonu tālruņu Alibaba.com rīkotajā akcijā Singles’Day, kad tika pārspēts pasaules rekords 24 stundu laikā tiešsaistē iztērētās naudas kopē­jā daudzuma ziņā. Lei izmanto to pašu recepti, kas pagājuša­jā gadā tika izmēģināta citviet Āzijā.

Piemēram, novembrī Indonēzijā, vienā no sešiem reģionā­lajiem tirgiem, kuros līdztekus Honkongai, Indijai, Malaizijai, Singapūrai un Taivānai pa­redzēts paplašināt darbību, Xiaomi pārdeva 10 000 tālruņu mazāk nekā 40 sekunžu laikā. Paredzēts pievērsties arī citiem reģioniem. Pašapziņas Lei netrūkst: «Jau kopš pirmās dienas, kad nodibināju Xiaomi, mans mērķis bija izvei­dot pasaules mēroga kompāniju.»Lai to paveiktu, viņš ir piesaistījis spēcīgus palīgus. īpaši jāizceļ Hugo Barra, bijušais Google viceprezidents, kurš pieņemts darbā 2013. gadā aiz kontinentālās Ķīnas robežām esošo tirgu pārraudzīšanai.

Tagad kompānija nodar­bina 7500 cilvēku, tajā skaitā daudzus tehno­loģiju augstskolu absolventus. Taču Lei pārā­kums nav apšaubāms. Kompānijas interneta vietnes angliskajā versijā viņš vienīgais ir nodē­vēts par dibinātāju, bet septiņi pārējie, ieskaitot prezidentu Biņu Liņu, vēl vienu bijušo Google augsta ranga darbinieku, ir līdzdibinātāji. (Ne Biņs, ne Barra šā raksta tapšanā nepiedalījās.) Xiaomi tehniskie speciālisti ir pelnījuši pie­nācīgu godu, taču kompānijas trumpis ir tieši izplatīšanas modelis.

«Ja uzticība zīmolam tiek veidota, zinošiem patērētājiem saņemot personalizētu salīdzinošu iepirkšanās informāci­ju ar rekomendācijām, un ja viņi var arī rēķinā­ties ar satriecošām cenām akciju laikā, tad kā var tāds klasisks sadzīves elektronikas milzis kā Sony, kas ir ievērojami pārāks un piedāvā tūk­stošiem produktu, sacensties ar Xiaomil» savā jaunajā grāmatā Moonshot vaicā bijušais Apple vadītājs Džons Skalijs. Viņš pats arī atbild: «Tas nav viegli.» Lei Dzjuņa uzplaukums, kas tāpat kā dau­dzām Ķīnas tehnoloģiju jomas slavenībām sākās pusmūžā, sekoja formēšanās proce­sam – agrai karjerai programmatūras izstrā­des kompānijā Kingsoft. 

Viņš sāka tajā strādāt 1992. gadā, pēc sešiem gadiem kļuva par vadī­tāju un pameta kompāniju 2007. gadā, kad tā piedzīvoja akciju sākotnējo publisko piedā­vājumu (IPO). Lei kļuva par investoru, tomēr vēlāk, 2011. gadā, atgriezās Kingsoft kā tās priekšsēdētājs, palīdzot stiprināt augstāko va­dību un nodrošināt finansiālo atbalstu, kā arī cīnoties ar vietējā pirātisma problēmām. Ar ķiniešu sociālās vietnes YY (tās akcijas tiek tirgotas Ņujorkā) un mobilo tālruņu pār­lūka UCWeb (to vēlāk nopirka Alibaba) akci­jām kabatā Lei līdz 2010. gadam meklēja iespēju izveidot uz ātri augošo mobilo tālruņu noza­ri orientētu biznesu.

Daļēji viņam tajā palīdzē­ja ienācēji no Rietumu kompānijām, arī Biņs Liņs. «Daži uzskata, ka jāsadarbojas ar pazīstamiem cilvēkiem,» viņš saka. Viņa paša recepte: «Atrodi labākos.» Lei līdzekļu avoti citu starpā bijaMorningside Ventures, ko atbalsta Honkongas miljardiera Caņa dzimta, kuras kontro­lē atrodas HangLungProperties. Šo gadu laikā līdztekus kontinentālās Ķīnas riska kapitāla fir­mām Ģiming un Ceyan Caņi bijuši pastāvīgi Lei investori. Līdz ar to, ka 2013. gadā Xiaomi vērtība ne­oficiāli tika noteikta desmit miljardu dolāru apjomā, Lei ir parādījies jauns mērķis.

mobilais telefons

«Pirms četriem gadiem es pieļāvu kļūdu, domājot, ka Xiaomi vērtība varētu būt desmit miljardi dolā­ru,» viņš stāsta. «Tajā laikā es biju strādājis tikai ar tādām kompānijām, kuru vērtība ir aptuve­ni miljards. Es nekad nebiju redzējis neko, kas ir 100 miljardu vērts.» Acis viņam atvēra Di­gital Sky Technologies investors Jurijs Milners, pie kura lielajām veiksmēm pieder arī Facebook. Milnera daļas iegāde 2012. gadā nenācās viegli, un tas lika domāt, ka viņš ticis pie kaut kā liela, stāsta Lei. Uzstājoties kādā nozares konferencē Ķīnā pērn 19. novembrī, Lei savam mērķim panākt milzu novērtējumu pievienoja vēl vienu – kļūt par pasaules līderi viedtālruņu jomā piecu līdz desmit gadu laikā.

Taču viņš joprojām atsakās uzsākt IPO, kas varētu paaugstināt Xiaomi vērtību līdz 100 miljardiem dolāru. Viņš apgalvo, ka tuvākajos piecos gados neplāno padarīt šo kompāniju publisku. «Vissvarīgākais ir mērķ­tiecība, mērķtiecība un mērķtiecība,» viņš teica. «Ja šodien būtu IPO, visi būtu bagāti, pārdo­tu savas daļas, nopirktu māju, nopirktu mašī­nu un emigrētu,» viņš sacīja. «Kā jūs vadītu šo kompāniju?» Vadības prasmju viņam būs nepieciešams krietni daudz, jo Lei padomā ir kas vairāk par tālruņu pārdošanu, piemēram, Xiaomi 49 collu Mi TV- 11. novembrī pārdoti 37 tūkstoši.

Tā ir daļa no Lei daudzveidīgajiem centieniem kļūt par līderi dažādu ierīču jomā, kas paredzētas gudro māju vadībai caur internetu. Google pagā­jušā gada 3,2 miljardus dolāru vērtais pirkums – sadzīves elektroierīču piegādātājs Nest Labs, pēc Lei teiktā, jau iepriekš nosaka standartu. «Xiaomi būs nozīmīgs spēlētājs,» viņš sola, en­tuziasma pilns izņemot no kabatas savu mobilo tālruni un pievienojot tam kādu biroja iekārtu, ko radījusi kāda nenosaukta Xiaomi atbalstī­ta kompānija. Dažas reizes pieskaroties tālruņa ekrānam, viņš savā Mi TV lepni demonstrē arī fragmentus no videoieraksta, kas veikts mūsu sarunas laikā pie apspriežu galda.

Gaidāmas vēl vairākas jaunas ierīces, taču tās vēl jāpārbauda. «Svarīgi ir tas, ka Xiaomi pati tās neražos. Tā in­vestēs jaunajos uzņēmumos vai kādās lielākās kompānijās un ļaus to darīt citiem. Tas ir labi.» Pēc tam Xiaomi ļaus filiālēm, kas ražo šīs ierīces (pagaidām to ir 23), pārdot tās māteskompānijas vietnē. Šādu modeli Xiaomi cer ieviest visā pasaulē (tās firmas tālruņus ražo HonHaiPrecision Taivānā). Runājot par nākotni: Xiaomi un tās kon­trolētā investīciju kompānija Shunwei novem­brī par 300 miljoniem dolāru iegādājās daļu no video vietnes iQiyi, kuras mātesuzņēmums ir Ķīnas interneta meklēšanas milzis Baidu, tā pa­verot durvis izklaides iespējām mobilajās ierī­cēs.

Xiaomi budžetā izklaidei paredzēts viens miljards dolāru, un šīs jomas vadīšanai darbā pieņemts Ceņs Tuns, vecākais redaktors vienā no valsts populārākajām ziņu vietnēm. Xiaomi iegādājusies arī daļu no Ķīnas vietnes Youku Tudou, kas pavērs plašākas iespējas piekļūt saturam. Apvienojot digitālo saturu un pakalpo­jumus, Xiaomi radīto programmatūru un savu lielo ieguldījumu informācijas uzglabāšanas un analīzes jomā, Lei var droši ticēt, ka viņa biznesa vērtība neslēpjas tik daudz viņa tālruņu sastāvdaļās vai korpusos, bet gan tajā, «kas at­rodas iekšā». Tā ir arī cīņa par pastāvīgu ienesī­gumu, kamēr cenu karš neizbēgami turpina ma­zināt ienākumus par viedtālruņiem.

Šie lielie sapņi līdz šim izskatījušies reali­zējami. «Es esmu strādājis pie Džona Cembersa, Masajoši Sona un Lerija Elisona. Lei Dzjuņs ir soļa attālumā no slavas – kopā ar visiem šiem dižajiem interneta ēras vadītājiem,» saka Gerijs Rīšels, Šanhajas kompānijas Ģiming Ventures līdzdibinātājs un vadošais partneris. «Padomā­jiet par to, ko viņi dara! Tā ir pilnīga starpnie­ku likvidēšana, radot viegli saprotamus un aug­stu vērtētus produktus un pēc tam pārdodot tos tieši patērētājiem. Tikai Apple ar Apple Stores spēja to darīt tehnoloģiju pasaulei atbilsto­šā līmenī, un Xiaomi ir pat izvairījusies no va­jadzības pēc fiziskas pārdošanas infrastruktū­ras,» turpina Rīšels.

Xiaomi arī «piemēro savu paplašināto piedāvājuma ekonomiku mazām kompānijām savā ekosistēmā, lai sniegtu tām milzu priekšrocību pār jaunajiem uzņēmu­miem vai konkurējošām tehnoloģijām». Nav brīnums, ka Lei vēl vismaz trīs gadus neplāno ieiet ASV, ja ir tik daudz darāmā viņa pamattirgū – Ķīnā. Pēc Lei teiktā, Xiaomi biznesa modeļa radī­šanā viņu daļēji iedvesmojis Wal-Mart, kas pazemināja mazumtirdzniecības cenas visā ASV teritorijā; šo stāstu viņš var pavēstīt visos sīku­mos. Pēc tam viņš pētījis arī Costco modeli.

Ai­cināts nosaukt citus zīmolus, par kuriem viņš sajūsminās, Lei piemin TongRen Tang, ķīnie­šu medicīnas preparātu ražotāju ar 300 gadu vēsturi, un HaiDiLao, kontinentālās Ķīnas sa­biedriskās ēdināšanas iestāžu ķēdi, kas «pārspēj visas cerības» ar augstu apkalpošanas līmeni un pārsteigumiem – darba metodēm, kam varētu būt līdzīgi mārketinga principi kāXiaomi izpār­došanas akcijām. (Kad mūsu sarunas laikā tika pieminēta kompānija Apple, tas notika nepārprotamā sais­tībā ar tās dizaina speciālista Džona Aiva kri­tiku par to, ka Xiaomi tālruņi izskatās līdzī­gi viņa radītajiem. Lei apgalvo, ka kopš tā laika licis Xiaomi dizaineriem izvairīties no šādas līdzības.)

Kamēr ASV Xiaomi ir tālākas nākotnes mēr­ķis, attīstības tirgi aicināt aicina. Starptautiskās attīstības vadītāja Barra pirmais darbā pieņem­tais cilvēks bija Honkongā dzimušais Stenfordas absolvents Alvins Tse, ziņu vietnes Flipboard vadītājs Ķīnā. Tiek gaidīts, ka viņš kā Xiaomi personāla augstākais vadītājs kopā ar savu komandu palīdzēs realizēt plānotos pārdošanas apjomus, tajā skaitā arī Indijā. Lei cer, ka Xiaomi tiešsaistes un ārpakalpojumu mode­ļi biezi apdzīvotajā subkontinentā darbosies lī­dzīgi kā Ķīnā.

Galu gal&Xiaomi vajadzēs piedāvāt ko vairāk par tiešsaistes sakariem ar klientiem, uzskata Toms Doktorofs, pasaules reklāmas milža JWT Āzijas un Klusā okeāna reģiona vadītājs un spe­ciālists Ķīnas jautājumos, kura jaunajai grāma­tai par mārketingu dots nosaukums Twitter is Not a Strategy. Xiaomi savā darbībā «ir iemieso­jusi apgrieztā mārketinga būtību», izmantojot metodi, kurā «nedaudz demagoģijas un ķīnie­šu vēriens savienoti ar sociālajiem tīkliem», viņš saka. «Vai šī veiksme ir ilgstoša, tas jau ir cits jautājums.»

Lei, lai arī runā par sasniegumiem ilgtermiņā, neatstāj bez ievērības riskus, kas eksistē šeit un tagad. «Mēs esam jauna kompānija un neesam sasnieguši stabilu pozīciju,» viņš saka. Taču tai ir plašs tirgus, kas tā vien gaida sadarbības pie­dāvājumus. Negaidiet, ka viņš tuvākajā nākotnē labsirdīgi tērzēs ar televīzijas kompānijām Superkausa vai Pasaules kausa laikā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *