Ķīnas melnais tirgus

tehnologijaHolivuda ir pamatīgi apguvu­si zināšanas par videopirātu darbībām, sākot no failu kop­lietošanas vietnēm, piemēram, Pirate Bay, līdz DVD pārdevē­jiem uz ielas stūra. Tomēr tikai retu reizi gadās, ka šīs spīdošo dekorāciju pilsētiņas kritikas ob­jekti sirsnīgi uzaicina filmu studijas uz semi­nāru Dosimies uz Holivudu, kas turklāt notiek ASV. «Future TV ir uzticīga novatoriskai OTT [iover-the-top] ekosistēmas attīstības stimulēša­nai,» teikts ielūgumā uz semināru Losandželo- sā, kas augustā tika nosūtīts sešām lielākajām studijām. Holivuda, mēs nākam! Kā jūs pateik­tu vārdu nekaunība ķīniski?

Future TV ir viena no septiņām firmām, kurām ir licence satura straumēšanai uz ķīnie­šu mājokļiem caur internetu uz televizora pie- rīcēm un gudrajiem televizoriem. (OTT attiecas uz video, kas tiek piegādāts ārpus kabeļtelevī­zijas vai satelīttelevīzijas pakalpojumiem.) Tā apgalvo, ka piedāvā 1,5 miljonus stundu satu­ra, un puse no tā ir augstas izšķirtspējas pārrai­des. Bet ASV studiju vidū tā ir bēdīgi slavena ar simtiem ar autortiesībām aizsargātu filmu aug- šupielādēšanu un izvairīšanos no desmitiem miljonu dolāru licencēšanas maksas. Arī Ķīnas filmu studijas atzīst, ka tiek apkrāptas. «Ja jūs Ķīnā cilvēkiem pajautāsiet par Future TV, viņi jums nešauboties pateiks, ka tie ir pirāti,» sacī­ja kādas ASV studijas pārstāvis Pekinā.

Kompānija Future iztēlo sevi par putnēnu, kuram nepieciešams Holivudas atbalsts. Tomēr tās lielākais akciju turētājs ir valsts īpašumā esošā raidorganizācija CCTV, kas bauda milzī­gas subsīdijas un tirgo reklāmu par 3,6 miljar­diem dolāru gadā. Cits Future investors ir Ten-cent Holdings, Ķīnas lielākā interneta firma, kuras ieņēmumi ir 9,7 miljardi dolāru. Bet Fu­ture tehniskā nodrošinājuma galvenais partne­ris ir Xiaomi Corp., vidējā cenu līmeņa viedtāl- ruņu ražotājs, kas pēc pārdoto tālruņu skaita Ķīnā pārspēj Apple iPhone. Āiaomi televizora pierīce maksā tikai 50 dolāru un reālajā laikā straumē bezmaksas saturu, sākot no Ķīnas kos­tīmu drāmām un beidzot ar ASV grāvējiem. Šogad Xiaomi cer pārdot miljonu savu pierīču – tirgū, kurā kopumā paredzēts pārdot desmit miljonus šādu melno kastīšu. Ja ir šādi partneri, ir viegli izskaidrot, kāpēc Future var Holivudai parādīt garu degunu.

Kāda ironija – pašas Holivudas lobēšanas grupa, Amerikas Kinofilmu asociācija (MPAA), vizītes laikā februārī palīdzēja iepazīstināt-Fu­ture amatpersonas ar kinostudijām. Ja vienreiz esi sakosts, no suņiem baidies divtik… Ņemot vērā studiju iebildumus, Future atcēla savu se­mināru Holivudā, lai gan kompānijas vadītāji vizīti turpināja. Paredzot šādu notikumu attīs­tību, Future samazināja nesankcionēta satura izmantošanu, izņemot no tā, piemēram, filmu Juras laikmeta parks 3D formātā un Mistera Bīna brīvdienas, studijas Universal filmu, kuru Xiaomi ir demonstrējusi visvairāk.

Neraugoties uz savu nosaukumu, Futu­re (angļu vai. – nākotne) ir atavisms. Daudzas Ķīnas video vietnes un kabeļu kanāli tagad maksā par importētiem populāriem televīzi­jas šoviem un filmām, stāsta mediju konsul­tants Pekinā Kristiāns Kenders. Septembrī Ten- cent parakstīja licencēšanas darījumu ar Disney par filmu straumēšanu savā pieprasījumvideo pakalpojumā. Kenders teic, ka kinoteātros ne­rādītu filmu kopējais tirgus (viss, izņemot ko­merciāli veiksmīgās lielfilmas) ir no 60 līdz 70 miljoniem dolāru gadā; visai niecīgs salīdzinā­jumā ar to, kāds tas varētu būt. Kāda studija at­klāja, ka tai esot lielāki ieņēmumi no kino skatī­šanās mājokļos Indonēzijā nekā ienākumi Ķīnā, kuras ekonomika ir desmit reižu lielāka. Jau­tāts par pretrunām starp darījumu ar Disney un ieguldījumu Future, Tencent pārstāvis no ko­mentāriem atteicās.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *