ASV un starptautiskie vērtspapīri

investicijasTas ir visparzināms Volstrītā kredītplecs tagad ir slikts vārds. Būtībā mans padoms Goldman Sachs un pat JP Morgan Chase ir nomainīt savu nosaukumu pret kaut ko nomierinošu un vispārēju, piemēram, ASV un starptautiskie vērtspapīri. Un jaunajam logo vajadzētu būt pilnībā apģērbtam sieviešu kārtas eņģelim. Kompānijai Goldman Sachs nav vajadzīga tās vārda atpazīšana vai naidpilnas vēstules. JP Morgan Chase skandāls ar sešu miljardu dolāru zaudējumiem Londo­nas vaļa lietā pasliktināja regulatoru attieksmi pret visiem tirgus dalībnie­kiem, izraisot jaunus iekšējās kontroles uzplūdus Volstrītā.

JP Morgan Chase vien pieskaitiet aptuveni mil­jardu dolāru papildu izmaksās, un tir­gus kopējais rēķins varētu būt 30 mil­jardi dolāru! Patlaban Goldman Sachs, JP Mor­gan Chase, Bank of America un Ci­tigroup darbojas ar pārāk mazu aiz­ņemto līdzekļu apjomu (salīdzinot ar pašu kapitālu). Tas ir labi atraitnēm un bāreņiem, taču treideriem kapitāla pie­ejamība ir tikpat nepieciešama kā gaiss. Bruņojušies ar Bloomberg terminā­ļiem, treideri pastāv tādēļ, lai izvaro­tu finanšu tirgu, ietu pret straumi, pār­ietu pretējā pusē, kad vietējie panikā trīc. Iepriekšējā ceturksnī lielās investīciju firmas palaida garām labas in­vestīciju iespējas.

Tās koncentrējās uz ASV parāda vērtspapīriem, kad to ne­būtu vajadzējis darīt, un pārdeva Ņu­jorkas biržā kotētās akcijas, pirms to cena būtiski pieauga. Daudzi hedžfondi vēl aizvien darbojas ar 50% neto garo pozīciju, tātad viņu vidējais ienā­kums ir puse no SStP 500 šā gada 25% ienesīguma. Pensiju fondiem un privātperso­nām neveicās daudz labāk, jo īpaši, ja viņi bija vairumā sagrābuši ASV īs­termiņa parādzīmes vai iestiguši ob­ligāciju fondos. Faktiski jau neviens kredītplecu neizmanto agresīvi.

Bernankes vadīšanas laikā atļautais kre­dītplecs ir palicis tie paši 50% – ar ne­nozīmīgām procentu izmaksām, kas piesaistītas FED bāzes likmei. Es aiz­ņemos ar 70 bāzes punktu likmi, ar­bitrāžā iegādājos augsta ienesīguma obligācijas, un man pieder aptuveni ducis komanditsabiedrību (master limited partnerships). Daudzām no tām ienesīgums vēl aizvien ir 6-7 procen­ti. Piemēram, Regency Energy Partners un Williams Partners ir divi uz­ņēmumi, kas darbojas dabasgāzes uzglabāšanas un transportēšanas jomā, un šobrīd man tā itin labi patīk. Tātad Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase un Bank of Ameri­ca var visu ceļu uz nabagmāju lielīties, kā tās pārsniedz regulatoru kapitāla prasības.

Vecajos labajos laikos Leh­man Brothers un citi būtu izmantojuši līdz pat 100:1 kredītplecu, noskalpē­jot dažus bāzes punktus no valsts pa­rādzīmju darījumiem. Es nebūt negrasos noniecināt risku. Kredītplecs var ātri atnest arī zaudējumus. Es ierobežoju riskanto akciju īpatsvaru līdz 10% no mana ka­pitāla. Taču lielās bankas un Goldman Sachs baidās no regulatoriem, un to tikko kā pieņemtais konservatīvisma virziens nogalina to rentabilitāti un piederību izaugsmes akciju grupai. Goldman Sachs izmanto kredītple­cu 12:1 proporcijā pret tās 78 miljar­du dolāru pašu kapitālu, bet likviditā­tes pārpalikums ir 187 miljardi dolāru pret 923 miljardu dolāru aktīvu bāzi.

Pirms finanšu krīzes 2008. gadā Mer­rill Lynch, Lehman Brothers un citiem 25:1 bija ierasta kredītpleca attiecība. Labajos gados kapitāla atdeve 20% apmērā bija standarts. Tagad tie ir desmit procenti. Tāpēc izvairieties no baņķieriem un tā vietā vērsieties pie tādām kom­pānijām kā Verizon (VZ:US). Vodafone akciju atpirkšana, ar minimālām izmaksām aizņemoties 61 miljar­du dolāru, ir klasisks droša un zema riska kredītpleca piemērs.

Šis saka­ru pakalpojumu nodrošinātājs ir va­došais spēlētājs tirgū. 2012. gada laikā brīvā naudas plūsma ir palielinājusies par 23%, sasniedzot 16,6 miljar­dus dolāru. Verizon ir teicama akcija zema riska pakāpes spēlētājiem, un tā būs tikpat laba arī nākamo piecu gadu laikā, nodrošinot 4,2% dividen­žu ienesīgumu. Pēc pēdējā laika tendencēm es no­jaušu, ka turpmāko pāris gadu laikā akciju tirgū no iestādēm un pri­vātpersonām var ieplūst divi mil­jardi jaunas naudas. Tā ir nopiet­na nauda. Kad skatījos pēdējoreiz, Ņujorkas fondu biržas vērtība bija 16 triljoni dolāru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *